עבריתEnglish
acceptance

קבלה – רישום לבחינות קבלה

שנה"ל תשפ"א החלה, ובשלב זה כבר לא ניתן להצטרף ללימודים בתוכנית.

תלמידים בשכבה ח' יוכלו להצטרף ע"י היבחנות בבחינת רבע שנה.

רישום לבחינות קבלה לקראת שנה"ל תשפ"ב יחל בפברואר 2021.