עבריתEnglish
acceptance

קבלה – רישום לבחינות קבלה

ניתן להירשם לבחינות קבלה לקראת שנה"ל תשפ"א.

לא ניתן להצטרף לקבוצות הלימוד בשנת הלימוד הנוכחית (תש"ף).