עבריתEnglish
acceptance

קבלה – רישום לבחינות קבלה

ניתן להירשם לבחינות קבלה לקראת שנה"ל תשפ"א.

הרישום למתקבלים בבחינות הקבלה הנערכות מידי שבוע באוניברסיטת בר אילן הוא על בסיס מקום פנוי. נציין כי מרבית קבוצות הלימוד בארץ מלאות ורצוי לברר מצב פנוי בקבוצות דרך משרדי התוכנית