עבריתEnglish

קבלה – רישום לבחינות קבלה

הרישום לבחינות הקבלה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג - החל!

בחינות הקבלה יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ויתכנו שינויים מעת הרישום ועד לקיום הבחינה בפועל.

בקישורים הבאים תוכלו לקרוא על התוכניות של המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה :
תוכנית העשרה מתמטית (שכבות ו'-ז') תוכנית האצה לבגרות תלת שנתית (שכבות ח'-י')

מידע כללי :