עבריתEnglish

בקשה לדיון מחודש על תוצאות הבחינה

בקשה לדיון מחודש על תוצאות בחינת הקבלה לתוכנית
במהלך חודש יוני נשלחו אליכם תוצאות בחינות הקבלה לתוכנית, אנו מודעים לכך שלעיתים תלמיד לא מצליח להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו בבחינת הקבלה, מסיבות שונות.

במידה וילדך מרגיש/חושב כי לא מיצה את יכולותיו עד תום, אנו מאפשרים הגשת בקשה לדיון מחודש בהחלטת הקבלה.

המעוניינים לעשות זאת, יוכלו להגיש בקשתם בקישור הבא (טופס ללא מסמכים נלווים, לא יועבר לדיון בועדת הקבלה):

  • יש למלא פרטים אישיים.
  • יש לרשום בפירוט הבקשה את הנימוקים להגשתה.
  • יש לצרף תעודת סוף שנה (למי שלא קיבל תעודת סוף שנה, ניתן להגיש את הבקשה גם עוד מספר ימים).
  • יש לצרף המלצת מורה למתמטיקה (מורה מביה"ס, ולא מהתוכנית)
  • ניתן לצרף כל מסמך נוסף המעיד על יכולותיו הגבוהות של התלמיד (כגון: תעודות הצטיינות, תעודות זכיה בתחרויות, אישור מחוננות/הצטיינות מטעם משרד החינוך ועוד...)

במידה והתלמיד למד אצלנו בתוכנית, אנו נפנה למורה הקבוצה לשם קבלת המלצה, ואין צורך לפנות אליו עצמאית.
מטרתינו במתן האפשרות לקבלה באופן זה היא שע"י הצגת כל המסמכים והבקשה אנו למדים על מוטיבציית הילד, כישוריו, מידותיו שלא דרך בחינה קשה ומלחיצה מעצם אופיה. אלא באמצעים המסכמים את ידיעותיו והליכותיו של הילד לאורך זמן.

ועדת ערעורים תתכנס במהלך חודש יולי ותדון בכל הבקשות. תשובות יישלחו בתחילת חודש אוגוסט.
המתקבלים דרך ועדה זו יתקבלו על בסיס מקום פנוי בקבוצות הלימוד.מספר נקודות חשובות בטרם תגישו את הבקשה :


למעוניינים בתוכנית העשרה (שכבות ו'-ז')

מטרת תוכנית העשרה היא פיתוח חשיבה מתמטית בצורה חווייתית אצל התלמידים. יחד עם זאת, היות שמהלך השיעור מתקיים, בדרך כלל, בעבודה או תחרות קבוצתית, תלמיד אשר לא יהיה ברמה תואמת לשאר הקבוצה, עלול להרגיש תסכול.למעוניינים בתוכנית האצה לבגרות התלת שנתית אשר מתחילה בשכבה ח'

ידוע כי יש קורלציה גבוהה בין מוטיבציה להצלחה. תלמידים בעלי מוטיבציה, מצליחים לפתח יכולות גבוהות עם הזמן ולהצליח כאשר מוצבים בפניהם אתגרים על כן חשוב לברר האם המוטיבציה להגשת הבקשה נובעת מרצון ההורה או רצון התלמיד. למרות הצורך הברור בתמיכת ההורים במהלך הלימודים בתוכנית, מניסיוננו, תלמידים אשר החלו את לימודיהם רק בשל דחיפה של ההורים, לא החזיקו מעמד וחוו כישלונות ואכזבות חוזרות.

הלימודים בתוכנית הם ברמה גבוהה ביותר, כך גם הבחנים והמבחנים במהלך הדרך. אמנם תלמידים מוכשרים אינם מורגלים בחווית כישלון, אך הם חווים אותה בתחילת דרכם אצלנו בתוכנית שכן המאמץ כעת הוא רב יותר. עם הזמן תלמידים אשר בתחילת דרכם לא הצליחו, לומדים להשקיע נכון ומצליחים יותר. אם ילדכם אינו בעל ציונים 90-100 במתמטיקה התהליך אותו תארנו לא בהכרח יצליח עימו ויתכן כי יחווה פעם אחר פעם כישלון, שיקלו שוב הגשת הבקשה.

תלמידים צעירים - תלמיד שנבחן בבחינת הקבלה לשכבת גיל הגבוהה מהשכבה בה ילמד בשנה"ל הבאה בבית הספר (למשל תלמיד ו' כיום שנבחן ללמוד בשכבת ח'), יוכל להגיש בקשה לדיון מחודש, אולם יצטרך להמציא אישור/תעודה כי הוא לומד ומתמצא בחומר הנלמד לקראת אותה שכבת גיל אליה הוא מעוניין להתקבל. באם אינו לומד בבית הספר עם השכבות הגבוהות, לא נוכל לבדוק רמת ידיעותיו על סמך בית הספר ולא יהיה לנו מדד אם ניתן לקבלו כצעיר, ועל כן בקשתו תדחה על הסף, אולם נשקול לקבלו לשכבת גיל צעירה יותר.
כמו כן ניתן יהיה להירשם שנית לבחינות הקבלה בשנה"ל הבאה לאותה שכבת גיל בתוכנית, רישום לבחינות קבלה לקראת תשפ"ה יחל בפברואר 2024.

  • העמוד נוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים.