עבריתEnglish
acceptance

תקנון התוכנית

בחינות הקבלה והרישום למתקבלים:

נבחן צעיר:

שיבוץ ומעברים בין מוקדי לימוד ובין קבוצות:

השלמת שיעור
אם תלמיד נעדר משיעור מסיבה כל שהיא במהלך שנת הלימודים, הוא לא יוכל להיכנס לקבוצות לימוד אחרות לצורך השלמות.

אפשרויות בגין הפסקת לימודי תלמיד:

קשר לגופי חינוך/אקדמיה חיצוניים.
משרד החינוך הכיר ב"תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה" כתוכנית האצה לבגרות. משכך, אנו מחוייבים בתקשורת, העברת שמות התלמידים והערכה לימודית אודותם לביה"ס שלהם, ולמשרד החינוך.
תוכנית האצה כוללת בתוכה אופק אקדמי. התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה עובדת בשיתוף ובחסות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן, ואשר על כן אנו מעבירים את פרטי התלמידים לאוניברסיטת בר אילן לצורך תקשורת עתידית מול האוניברסיטה.

למעבר לטופס הרישום לבחינות הקבלה לחץ כאן

(התקנון מנוסח בלשון זכר ומכוון גם לבנות.)