עבריתEnglish

שאלות ותשובות

השאלות ממויינות לפי הקטגוריות הבאות:

  • מידע באשר למועמדות לקבלה לתוכנית ובחינות קבלה
  • מידע למתקבלים לתוכניות
  • מידע לתלמידים בתוכנית התלת שנתית
  • לקראת לימודים המשך אקדמיים

מידע באשר למועמדות לקבלה לתוכנית ובחינות הקבלה

האם חובה לגשת לבחינת הקבלה על מנת להתקבל לתכנית?

כן, חובה לגשת לבחינת קבלה על מנת להצטרף לתכנית ההעשרה המתמטית או לתכנית האצה לבגרות התלת-שנתית לנוער מוכשר במתמטיקה. יוצא מן הכלל, הינו מעבר בין שנים א' לב' בתכנית ההעשרה המתמטית. (מידע לתלמידי שנה א' בהעשרה, אודות הרישום להמשך הלימודים בשנה ב', יישלח בסוף חודש מאי)

האם יש צורך להירשם לבחינת הקבלה?

כן, יש לבצע רישום דרך קישור זה. כל פרטי ההתקשרות שיצוינו בטופס (בפרט דוא"ל) ישמשו אותנו להעברת מידע אודות מועד הבחינה ותוצאות הבחינה.

מה צריך להביא לבחינה?

מכשירי כתיבה.
לתשומת ליבכם, משך הבחינה 60 דקות
עלות הבחינה הינה 120 ש"ח ומתבצע מראש בעת הרישום לבחינה באמצעות כרטיס אשראי.

נרשמתי לבחינה במועד מסויים ואיני יכול להופיע במועד זה, מה ניתן לעשות?

ניתן להכנס לפורטל המועמד שאת קישורו והסיסמא אליו קיבלתם לאחר הרישום, ולבחור שם בחינה במועד אחר. ישנה הדרכה לעניין בפורטל, או שניתן לבקש מועד חלופי לבחינה. יש לקחת בחשבון שמועד חלופי באזור הבחינה המבוקש על ידכם, ינתן רק במידה ומתקיימת באזור זה בחינה נוספת (בד"כ בכל אזור בחינה מתקיימים שני מועדי בחינות). במידה ולא מתקיימת בחינה נוספת באזור המועדף עליכם, תזומנו לבחינה באזור אחר.

מתי מקבלים תוצאות ומדוע לאחר זמן כה רב?

תוצאות מתקבלות ביוני. במידה ונבחנתם לאחר תאריך זה - תוצאות תשלחנה כחודש ממועד הבחינה והקבלה לתכנית תהיה על בסיס מקום פנוי. תוצאות הבחינה אינן תלויות אך ורק בנתוני פתרון השאלות אלא בעיבוד הנתונים והשוואתם לחתכים ארציים ועל כן אנו ממתינים עד לתאריך זה, בו יבדקו מרבית הבחינות באזורי הלימוד השונים.

איזה ציון קיבלתי בבחינה?

כפי שנמסר בזימון לבחינת הקבלה, אנו לא מפרסמים ציונים אלא רק תוצאת קבלה/אי-קבלה.

האם ניתן לערער על החלטת אי-הקבלה לתכנית?

מאחר ובחינת הקבלה הינה תחת לחץ, ולא כל התלמידים מצליחים להביע בה את כשרונם, אנו מאפשרים נוהל ערעור, בו למעשה אנו בודקים את יכולות התלמיד והתנהגותו לאורך הלמידה בתקופת ביה"ס.

במידה וילדך מרגיש/חושב כי לא מיצה את יכולותיו עד תום, אנו מאפשרים הגשת בקשה לדיון מחודש בהחלטת הקבלה.

תתבקשו לשלוח יחד עם מכתב אישי גם גליון ציונים (תעודת בי"ס) והמלצת המורה למתמטיקה אודות התלמיד וכל תעודה/מסמך המעידים על כשרונו המתמטי של ילדכם. בחודש יולי מתכנסת ועדת הערעורים ומקבלת החלטות לגבי המערערים. הוועדה לא תדון בבקשות ערעור אשר אינן מכילות את כל המסמכים הנדרשים. תלמידים אשר תשונה החלטת אי-הקבלה שלהם יוזמנו להרשם לתכניות, על בסיס מקום פנוי בלבד.

פרטים מלאים בקישור הבא.

מהי הכשרת המורים בתכנית?

מורי התכנית נבחרים בקפידה רבה, תוך שימת דגש על מקצועיותם בתחום המתמטיקה, לצד כריזמה וגישה לילדים. בנוסף לראיון אישי, עוברים המועמדים להוראה בתכנית סימולציה מול כיתות. מידי פתיחת שנה וגם לאורך השנה משתלמים מורי התכנית בהשתלמויות ייחודיות לאוכלוסיית המצויינים ובמהלך כל השנה מפוקחים ע"י צוות הרכזים הפדגוגיים האמון עליהם. כמו כן, לשם בקרת איכות, מגיעים הרכזים לצפיות בשיעורים ומועברים משובים אנונימיים פעמיים בשנה.

מתי מתחילה שנה"ל ומתי מסתיימת?

שנה"ל בתכנית האצה לבגרות התלת שנתית נפתחת בתחילת ספטמבר ומסתיימת בשבוע הראשון של חודש יולי עם בחינות סוף השנה.
שנה"ל בתכנית ההעשרה המתמטית מתחילה בהתאם לחגי תשרי, ומסתיימת עד לסוף חודש יוני בהנתן 30 מפגשים.
הנרשמים לתכנית יקבלו את תאריך ההתחלה במכתב שיבוץ הלימודים, לפני תחילת השנה.

מהן החופשות בתכנית?

ככלל, החופשות מתואמות עם החופשות בבתי הספר- פרט לחופשת חנוכה וחופשה לפני פסח, בהן יתכנו שיעורי השלמה מתואמים מראש (בתכנית האצה לבגרות התלת שנתית בלבד). לוח זמנים לכל שנת לימודים, מפורסם עם תחילת השנה באתר ומודפס בכריכות חוברות הלימוד של התלמידים.

האם יש הבדל בין שלוחות התכנית בארץ?

אין הבדל, המורים הם אותם המורים ומוכשרים באותו אופן. השוני הוא אך ורק במקום הלימוד ולעיתים בגובה שכר הלימוד.

האם ניתן להגיע לשיעור נסיון?

לא. על מנת להבטיח איכות למידה והנאה, כמות התלמידים בכיתה מוגבלת. אנו פותחים קבוצות עפ"י מספר התלמידים הנרשמים בפועל. עם זאת, תשלום דמי הרישום מקנה שריון מקום בכיתת הלימוד, עד לתשלום הבא (שחל בחודש אוקטובר).

האם ניתן לבקש להשתבץ יחד עם חברים לכיתה?

אם ברצונכם ללמוד יחד עם חברים מסויימים, נא לבחור אותו מספר כיתה בטופס הרישום וכן להסדיר תשלום באותו פרק זמן, כי אם לא תבצעו את שתי הפעולות באותו פרק זמן עם החברים יתכן וכיתות שראיתן שעדיין יש בהן מקום, תתמלאנה.

האם יש חפיפה בין החומר הלימודי בכיתות מופ"ת לבין החומר בתכניות?

בתכנית ההעשרה המתמטית אין כל חפיפה - הגם שתכנית זו אינה תובענית כלל ואינה דורשת מהתלמידים מאומה פרט לנוכחותם בשיעור (ממש כמו חוג).

באשר לתכנית האצה לבגרות התלת שנתית, באם מדובר בכיתות מופ"ת רגילות – אין חפיפה, יתכנו שיעורים ראשונים בשכבה ח נושקים אולם מעבר לזה הקצב מהיר הרבה יותר. באשר לכיתות מופ"ת אקדמיות (יש כיתות בודדות כאלו בארץ) עשויה להיות חפיפה. אנו ממליצים לברר היטב עם תלמידים בוגרי כיתות אלו בבית הספר, כמה תלמידים באמת סיימו בגרות בזמן המובטח וכמה המשיכו ללמוד באקדמיה...

במקרה של ביטול שיעור מפאת חג או מסיבה אחרת, האם הוא יושלם?

בתכנית ההעשרה המתמטית, אנו מחוייבים לתת 30 מפגשים עד לסוף חודש יוני. כך שגם במקרה של ביטול עקב חג או סיבה אחרת התלמידים מקבלים את מלוא 30 המפגשים להם הם זכאים.

בתכנית האצה לבגרות התלת שנתית, אנו מחוייבים ללפחות 30 שיעורים (בפועל ניתנים יותר). עפ"י שיקול דעתו של המורה ורכז השכבה יתווספו שיעורי השלמה/חזרה למבחן וכיוצ"ב, כאשר אנו מתחייבים להביא את הכיתה ברמת מוכנות מלאה לבחינת סוף השנה. כל ביטול ו/או השלמה נעשים תחת מעקב צמוד של רכז השכבה.

מה אופי השיעורים בתכנית ההעשרה?

תכנית העשרה המתמטית מאופיינת בהמון כיף והנאה ומוגדרת כחוג מתמטיקה לילדים ונוער (מצטיינים). הנושאים הנלמדים במסגרת התכנית אינם נלמדים במסגרת בית הספר בשום שלב ומועברים באופן חווייתי במיוחד לתלמידים, תוך כדי שימוש בעזרים מיוחדים ובאמצעים פדגוגיים מגוונים, על מנת לחבב את המתמטיקה על התלמידים ולהעשיר את עולמם המתמטי.

מה צריך להביא לשיעור הראשון?

במכתב השיבוץ תקבלו פירוט מתאים, לכל שכבה ושכבה בנפרד.

מדוע ישנם הבדלים בתעריפי שכ"ל בין המוקדים השונים?

ככלל תעריף שכ"ל אחיד בכל המוקדים בארץ, מה שמשתנה הוא סעיף הנילווים שהוא נגזרת של עלות שכירות אבטחה ושונות בכל בהתאם לכל מוקד.

מדוע לא ניתן להמשיך את התשלום בכ. אשראי מאשתקד?

לאחר תום הגביה אנו גורסים את הטפסים, ואנו מחוייבים עפ"י הנהלים הפנימיים לקבל חתימת הורים על כל גביה וגביה

האם יש קורסי קיץ/קייטנות מתמטיקה לילדים?

כן :)
בשנים האחרונות אנו מקיימים קייטנת קיץ לילדי תוכנית העשרה אשר סיימו כתה ו'-ז'.

מידע לתלמידים בתכנית האצה לבגרות התלת שנתית מה משמעות הבחנים והמבחנים שנערכים במהלך השנה?

בחנים ומבחנים נערכים באופן שוטף ע"י מורה הקבוצה למדד ובקרה אודות הידע שרכשו התלמידים. בנוסף, מתקיימות בתכנית גם שתי בחינות ארציות במחצית השנה ובסופה, הנערכות בו זמנית לכלל התלמידים במוקדי הלימוד בארץ והנבדקות ע"י בודק אחיד. כל ההישגים נלקחים בחשבון בקביעה בסוף שנה"ל האם התלמיד יוכל להמשיך ללמוד בתכנית גם בשנה הבאה.

יש לי התאמות בבחינות עקב אבחון שעברתי, האם אוכל לקבל התאמות אלו גם במבחנים בתכנית?

כן, יש להעביר למשרדי התכנית בפקס (03-5351571) או בדוא"ל: yuni@yuni.co.il את האבחון הרלוונטי ולאחר בדיקתו יעודכנו ההתאמות גם במבחני התכנית.יש לשים לב שההתאמות צריכות להיות רשומות באופן מפורש תחת המקצוע מתמטיקה.

מה ציון המעבר משנה לשנה?

אין ציון שכזה. המעבר משנה לשנה נקבע עפ"י התנהלותו של התלמיד במהלך שנת הלימודים, כאשר בחשבון נלקחים הישגי התלמיד במבחנים ובבחנים הפנימיים לצד הישגיו במבחנים הארציים, עמידה במטלות התכנית והערכת המורה. כל תלמיד נידון באופן אישי ע"י הצוות הפדגוגי המקצועי של התכנית.

כיצד נקבע ציון ה"מגן" שניתן לתלמיד?

עפ"י הסכם מיוחד של התכנית עם משרד החינוך, רשאית התכנית לתת המלצה לבית הספר לציון שנתי ("מגן"). הציון המומלץ ע"י התכנית משוקלל ע"י ציוני שלוש בחינות המתכונת שנערכות בתכנית, הישגי התלמיד בשכבות ט'-י', עמידה במטלות התכנית והערכת המורה. כמובן שנלקחת בחשבון העובדה שהלימודים והמבחנים בתכנית ברמה יותר גבוהה ממה שהיה עובר התלמיד בכיתה רגילה בביה"ס.

מידע לקראת המשך לימודים אקדמיים מה האפשרויות העומדות בפני בוגרי התכנית עם סיום הלימודים?

מה האפשרויות העומדות בפני בוגרי התכנית עם סיום הלימודים?
בוגרי התכנית התלת-שנתית יכולים ללמוד לימודים אקדמיים בשני מסלולים: צבירת קורסים אקדמיים או מסלול ישיר לתואר ראשון. מידע מפורט, מקבלים כל התלמיד בסמוך לבחינות המתכונת. כמו-כן, מוזמנים התלמידים לכנס מיוחד בו ניתנת סקירה אודות כל המסלולים ומענה לשלל השאלות. כנס לימודי ההמשך מתקיים מדי שנה בחודש מאי באוניברסיטת בר אילן. הזמנות ישלחו לתלמידי שכבה י' מבעוד מועד.

האם ניתן ללמוד לתואר ראשון אם לא מתחילים בקיץ?

לצערנו, בחירת המחלקה למתמטיקה להתחיל את הלימודים בקיץ הינה הכרחית בשל הצורך לסיים 50% מהדרישות לתואר בכיתה יב על מנת לקבל דחיה של שנה מהגיוס לצה"ל.