עבריתEnglish
acceptance

התאמות בבחינות קבלה

התאמות בבחינות קבלה

במידה והנכם זכאים להתאמות בבחינה, עליכם לצרף לטופס הרישום, בעת הרישום לבחינה, את האבחון (העמוד הראשון והעמוד בו רשומות ההמלצות להתאמות).
אנא סרקו את דפי האבחון והכינו אותם כקובץ טרם ביצוע הרישום לבחינה בפועל.

תלמידים הזכאים להארכת זמן - יקבלו את התוספת בפועל בבחינה המקוונת.

תלמידים הזכאים להקראת שאלון - יוכלו להאזין להקלטות השאלות שיהיו מוצמדות לכל שאלה בבחינה.

הבחינה תיערך באמצעות תוכנה שתתבקשו להוריד למחשב הביתי, על כן ההתאמה "בחינה בחדר נפרד" אינה רלוונטית לבחינה בשנה זו.

לחזרה לדף עם פרטי הרשמה - לחץ כאן