עבריתEnglish

התאמות בבחינות קבלה

התאמות בבחינות קבלה

במידה והנכם זכאים להתאמות בבחינה, עליכם לצרף לטופס הרישום, בעת הרישום לבחינה, את האבחון (העמוד הראשון והעמוד בו רשומות ההמלצות להתאמות).
אנא סרקו את דפי האבחון והכינו אותם כקובץ טרם ביצוע הרישום לבחינה בפועל.

תלמידים הזכאים להארכת זמן -

  • תלמידים הנבחנים לתוכנית העשרה (שכבות ו'-ז') - לא יקבלו את הארכת הזמן בבחינה עצמה, אלא יקבלו תוספת ניקוד בהתאם.
  • תלמידים הנבחנים לתוכנית האצה (שכבה ח') - יקבלו את התוספת בפועל בבחינה.

לתלמידים בעלי ההתאמה "חדר נפרד" - תתואם בחינה ויצטרכו ולשלם עליה 170 ש"ח.
לתלמידים בעלי ההתאמה "הקראת שאלון" - תתאום כיתה אליה ישובצו מספר תלמידים מועט בעלי ההתאמה עם 2 בוחנים אשר יעברו בין הנבחנים ויקריאו לפי הצורך (השאלות אינן עם מלל רב)
בשני המקרים הבחינות יתקיימו באוניברסטית בר אילן בלבד