acceptance

מידע פדגוגי וטכני אודות בחינות הקבלה

פרטים טכניים ופדגוגיים הקשורים לבחינות הקבלה לתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה

משך בחינת הקבלה : שעה.
פרק זמן נוסף יוקדש להסברים.
מה להביא? יש להביא כלי כתיבה, אין אפשרות לשימוש במחשבון.
השאלות בבחינה - בבחינה תופענה שאלות המתבססות על ידע מתמטי הנרכש עד אמצע שנת הלימודים הנוכחית בביה"ס וכן על דרכי חשיבה מתמטיות.
אין צורך בהכנה מיוחדת לבחינה, מלבד פרק לימוד יעודי לבחינה לעולים לשכבה ח' שישלח אליכם עם מכתב הזימון לבחינה.
לעיון בפרוט נושאי הלימוד לבחינה, מבנה הבחינה, דוגמאות לשאלות ודוגמא לגיליון התשובות לפי שכבה.

מבנה הבחינה לקראת שנה"ל תש"ף שונה במעט, ניתן להתרשם כעת מסגנון השאלון
לעולים לשכבה ו – לחץ כאן
לעולים לשכבה ז – לחץ כאן
לעולים לשכבה ח – לחץ כאן
לתשומת לבכם, בבחינה לעולים לשכבה ח', יופיעו שאלות על פרק לימוד עצמאי. קובץ עם חומר הלימוד ישלח במייל לנרשמים, ניתן להורידו כבר עתה.
לחץ כאן

חשוב לציין: כל גוף שמציע מבחני תרגול או הכנה לקראת מבחן הקבלה שלנו, לא עושה זאת מטעמנו או בהסכמתנו.

לחזרה לדף עם פרטי הרשמה - לחץ כאן