עבריתEnglish

פרסומים מדדים ואירועים

דף זה מכיל את מדדי התוכנית שמתעדכנים בכל שנה:
מספר משתתפי התוכנית, ממוצע ציוני בגרות של תלמידנו, המשך לימודים אקדמיים ועוד.
כמו כן תוכלו לראות פרסומים תקשורתיים ופנימיים המשקפים את הצלחת תלמידנו ולהשאר מעודכנים באירועי התוכנית המתרחשים לאורך השנה.

מדדים פרסומים אירועי התוכנית