חדשות האתר

חג סוכות - חופשה במשרדי התוכניתמלגות לתלמידי התוכניתמלגות לבוגרי תוכנית האצה הממשיכים לאקדמיה עוד בהיותם תלמידי תיכון