עבריתEnglish

בגרויות ופתרונות

פה מתפרסמים במיידית פתרונות סופיים ומלאים של בגרויות 5 יח"ל במתמטיקה. אשר נפתרו ע"י צוות התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.

מוזמנים להירשם לרשימת תפוצה שלנו לקבלה של הפתרונות המלאים לבחינות המתכונת שלנו שמפורסמות מטה, ובעתיד עידכונים ופרסומים חדשים. הרשמו כאן

פתרונות בגרות קיץ תשפ"ד - מועד א'
שימו לב הפתרונות לשאלון 582 הם לפי גרסה 07, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ תשפ"ד מועד א' - 581 פתרונות מלאים - 581

שימו לב הפתרונות לשאלון 582 הם לפי גרסה 06, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ תשפ"ד מועד א'- 582 פתרונות מלאים - 582

פתרונות בגרות חורף תשפ"ד
שאלון חורף תשפ"ד - 581 פתרונות מלאים חורף תשפ"ד
שאלון חורף תשפ"ד - 582 פתרונות מלאים חורף תשפ"ד

פתרונות בגרות קיץ תשפ"ג - מועד ב'
שימו לב הפתרונות הם לפי גרסה 05, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ מועד ב' תשפ"ג - 581 פתרונות מלאים
שאלון קיץ מועד ב' תשפ"ג - 582 פתרונות מלאים

פתרונות בגרות קיץ תשפ"ג - מועד א'
שימו לב הפתרונות לשאלון 581 הם לפי גרסה 07, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ מועד א' תשפ"ג - 581 פתרונות מלאים - 581
שימו לב הפתרונות לשאלון 582 הם לפי גרסה 05, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ תשפ"ג מועד א'- 582 פתרונות מלאים - 582

פתרונות בגרות חורף תשפ"ג
שימו לב הפתרונות לשני השאלונים הם לפי גרסה 05, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון חורף תשפ"ג - 581 פתרונות מלאים - 581
שאלון חורף תשפ"ג - 582 פתרונות מלאים - 582

בחינת בגרות קיץ תשפ"ב 2022 - מועד ב
פתרונות מלאים 581
פתרונות מלאים 582

בחינת בגרות קיץ תשפ"ב 2022 - מועד א
שימו לב הפתרונות לשאלון 581 הם לפי גרסה 03, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ תשפ"ב מועד א - 581 פתרונות מלאים 581
שימו לב הפתרונות לשאלון 582 הם לפי גרסה 01, אולם השינויים קלים בין הגרסאות השונות
שאלון קיץ תשפ"ב מועד א - 582 פתרונות מלאים 582

בחינת בגרות חורף תשפ"ב
פתרונות מלאים לבגרות חורף נבצרים 2022 - 581 פתרונות מלאים לבגרות חורף נבצרים - 582
פתרונות מלאים לשאלון 581 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות קיץ תשפ"א 2021 - מועד ב'
שאלון קיץ תשפ"א מועד ב - 581 פתרונות מלאים קיץ תשפ"א מועד ב - 581
שאלון קיץ תשפ"א מועד ב - 582 פתרונות מלאים קיץ תשפ"א מועד ב - 582

בחינת בגרות קיץ תשפ"א 2021 - מועד מיוחד
שאלון קיץ תשפ"א מועד מיוחד -581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון קיץ תשפ"א מועד מיוחד - 582 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות קיץ תשפ"א 2021 - מועד א'
שאלון קיץ תשפ"א - 581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון קיץ תשפ"א - 582 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות חורף תשפ"א 2021
שאלון חורף תשפ"א - 581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון חורף תשפ"א - 582 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות קיץ תש"ף מועד ב' 2020
שאלון קיץ תש"ף מועד ב 581 פתרונות סופיים לשאלון 581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון קיץ תש"ף מועד ב 582 פתרונות סופיים לשאלון 582 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות קיץ תש"ף מועד א' 2020
שאלון קיץ תש"ף מועד א 581 פתרונות סופיים לשאלון 581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון קיץ תש"ף מועד א 582 פתרונות סופיים לשאלון 582 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות חורף תש"ף 2020
פתרונות מלאים לשאלון 581 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינת בגרות קיץ מועד ב 2019
שאלון קיץ תשעט מועד ב 581 פתרונות סופיים לשאלון 581 פתרונות מלאים לשאלון 581 סרטוני פתרונות שאלון 581
שאלון קיץ תשעט מועד ב 582 פתרונות סופיים לשאלון 582 פתרונות מלאים לשאלון 582 סרטוני פתרונות שאלון 582

בחינת בגרות קיץ מועד א 2019
שאלון קיץ תשעט מועד א 581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון קיץ תשעט מועד א 582 פתרונות מלאים לשאלון 582
בחינת בגרות חורף 2019
שאלון חורף תשעט 581 פתרונות סופיים לשאלון 581 פתרונות מלאים לשאלון 581
שאלון חורף תשעט 582 פתרונות סופיים לשאלון 582 פתרונות מלאים לשאלון 582

בחינות מתכונת שהתקיימו במסגרת תוכנית "האצה" - נוער מוכשר במתמטיקה

בחינת מתכונת תשפ"א
מתכונת תשפ"א 1 - 581 מתכונת תשפ"א 1 - 582
מתכונת תשפ"א 2 - 581 מתכונת תשפ"א 2 - 582
מתכונת תשפ"א 3 - 581 מתכונת תשפ"א 3 - 582

בחינות מתכונת תש"ף
מתכונת תש"ף 1 - 581 מתכונת תש"ף 1 - 582
מתכונת תש"ף 2 - 581 מתכונת תש"ף 2 - 582
מתכונת תש"ף 3 - 581 מתכונת תש"ף 3 - 582

בחינות מתכונת תשע"ט
מתכונת תשע"ט 1 - 581 מתכונת תשע"ט 1 - 582
מתכונת תשע"ט 2 - 581 מתכונת תשע"ט 2 - 582
מתכונת תשע"ט 3 - 581 מתכונת תשע"ט 3 - 582

בחינות מתכונת תשע"ח
מתכונת תשע"ח 1 - 581 מתכונת תשע"ח 1 - 582
מתכונת תשע"ח 2 - 581 מתכונת תשע"ח 2 - 582
מתכונת תשע"ח 3 - 581 מתכונת תשע"ח 3 - 582

בחינות מתכונת תשע"ז
מתכונת תשע"ז 1 - 581 מתכונת תשע"ז 1 - 582
מתכונת תשע"ז 2 - 581 מתכונת תשע"ז 2 - 582
מתכונת תשע"ז 3 - 581 מתכונת תשע"ז 3 - 582