עבריתEnglish

הצטרפות מאוחרת לשכבה ח תשפ"ב

הצטרפות מאוחרת לשכבה ח' לשנת תשפ"ב אפשרית באמצעות מעבר בהצלחה של בחינת רבע שנה

כל המידע אודות בחינה זו - מכתב מידע
הרשמה לבחינת הרבע- טופס הרשמה