עבריתEnglish
acceptance

מבקשים להצטרף לשכבה ח' או ט' בתשפ"א

מועמד/ת יקר/ה,
למידע+טופסי הרשמה לבחינות המחצית לחץ כאן:

מידע על בחינת מחצית שכבה ח'
הרשמה לבחינת מחצית ח'
מידע על בחינת מחצית שכבה ט'
הרשמה לבחינת מחצית ט'