עבריתEnglish

הרשמה למתקבלים לתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה


ברכות לרגל הצלחתכם במבחן הקבלה לתכנית לנוער מוכשר במתמטיקה!

בקישורים הבאים תוכלו לקרוא מידע פדגוגי נרחב אודות המסלול אליו התקבלתם .

מידע אודות תוכנית העשרה מידע אודות תוכנית האצה תלת שנתית

מומלץ לקרוא מידע בקישורים מטה בעניין מדיניות התשלומים ועוד. לאחר מכן, יש לעיין בהנחיות אודות תהליך רישום לשכבות ו-ח הסבר על הרישום והרשמה .

כמו כן, חשוב לעיין בקישורים הבאים המכילים מידע אודות שכר הלימוד