עבריתEnglish
sign_up

הסדרת רישום ותשלום למתקבלים תוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה

המידע המפורט בעמודים המקושרים לדף זה, מותאמים לתשלומים הנגבים בשנה"ל תשפ"א.
לקראת שנה"ל הבאה יעודכנו מועדי הגביה מותאמים לשנת תשפ"ב.
שכ"ל בשנה"ל תשפ"ב יישאר כפי שהיה בתשפ"א, בשינוי מועדי גביה.

אנו מאחלים לכל הנבחנים לקראת לימודים בתשפ"ב, הצלחה רבה. (המתקבלים בבחינות הקבלה, יקבלו פרטי הרשמה וקוד אישי לכניסה לאתר התשלומים להסדרת ענייני התשלום)

אופן הרישום לתלמידי שכבות ו'-ח' אופן הרישום לתלמידי שכבות ט'-י'