sign_up

פירוט תשלומים לפי שכבות

מועד התשלום שכבות ו'-ז' שכבות ח'-ט' שכבה י'
בעת הרישום 250 ש"ח 250 ש"ח 250 ש"ח
20/9/2019 330 ש"ח 595 ש"ח 600 ש"ח
10/11/2019 330 ש"ח 595 ש"ח 600 ש"ח
10/12/2019 330 ש"ח 595 ש"ח 600 ש"ח
10/1/2020 330 ש"ח 595 ש"ח 600 ש"ח
10/2/2020 330 ש"ח 595 ש"ח 600 ש"ח
10/3/2020 320 ש"ח 595 ש"ח 600 ש"ח
10/4/2020 נלווה* נלווה* נלווה*

*הנלווה מורכב מעלות שכירות+אבטחה במוקדי לימוד שונים, ומשתנה מאזור לאזור. ניתן לעיין במוקד הלימוד הרצוי עבור הנלווה המתאים.

לחזרה לעמוד הסדרת הרישום והתשלום לחץ כאן