עבריתEnglish

מדיניות תשלומים

מדיניות תשלומים עקב פרישה

במקרה של פרישה יש להודיע על כך בכתב מיידית למשרדנו (לא מספיקה הודעה למורה הקבוצה) בפקס 03-5351571 או בדוא"ל: yuni@yuni.co.il עד 10 ימים לפני מועד התשלום הבא (בכדי שלא ייגבה)

לנרשמים לכיתות ו'-ז'-ח' התשלום הראשון מהווה דמי רישום ואינו מוחזר בשום מקרה.

הגביה של שכ"ל מתבצעת בהתאם לתאריכים המפורטים במכתבי התשלומים ולמפורסם באתר, לכן בעת פרישה לא יינתן החזר בגין תשלומים שתאריך פרעונם עבר, אולם יתר התשלומים ממועד הודעת הפרישה יופסקו לאלתר:

תשלומים שטרם נגבו לא ייגבו, המחאות שטרם נפרעו יוחזרו.תשלומים שנגבו לא יוחזרו.
לתשומת לב המשלמים באשראי, הגביה באמצעות כרטיסי אשראי מתבצעת מידי מועד תשלום (ולא כעסקת תשלומים), לכן עליכם להודיע על פרישה למשרדי התוכנית ולא לחברת האשראי. במידה וכרטיס האשראי הוחלף או שהתוקף השתנה עליכם לעדכן את מחלקת שכ"ל בטלפון: 072-2152021 או במייל yuni@yuni.co.il
כל שינוי שהתבצע בפריסת התשלומים המקורית (משלמים בתשלום אחד מראש או פריסת תשלומים יותר גדולה) מדיניות התשלומים היא ע"פ הפריסה המקורית שלנו המופיעה באתר, במקרה של פרישה, יוחזר החלק היחסי לפי תאריכי התשלומים (כאשר שולם הכל מראש הסכום שיוחזר יהיה סכום כל התשלומים העתידיים, התשלום יוחזר בהעברה בנקאית או בהמחאה).

לחזרה לעמוד הרישום לחץ כאן