עבריתEnglish
scholarship-request
sign_up

בקשת מלגה

בקשת מלגת לימודים עקב קשיים כלכליים

ניתן להגיש בקשה למלגה עד לתאריך: 30/10/2020

ולצרף אליה את כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת מלגה

החלטות ועדת המלגות תתקבלנה עד תחילת חודש מרץ.

לתשומת לב מבקשי המלגות:

  • יש לשלם בכל מקרה את התשלום הראשון של דמי הרישום. וכן את התשלומים הבאים עד לקבלת התשובה מוועדת המלגות בתחילת חודש מרץ.
  • רק פניות בצירוף כל החומר הנדרש תטופלנה.
  • יש לוודא קבלת המסמכים במשרדי התוכנית.
  • גם מי שקיבל מלגה בעבר חייב להגיש מחדש את הבקשה עם כל החומר הנלווה.
  • המלגות אינן מלאות אלא חלקיות בלבד, גובה המלגה ייקבע בועדת המלגות.

  • לחזרה לעמוד הרישום לחץ כאן