עבריתEnglish

בקשת מלגה עקב קשיים כלכליים

נפתחה האפשרות להגשת בקשת מלגה עקב קשיים כלכליים דרך פורטל התלמיד.
בסרגל הניווט, תחת "אפשרויות נוספות" ניתן להכנס למלגות ושם להגיש בקשה.
בשלב הראשון יש לרשום את הסיבות להגשת בקשה (ניתן להכניס מלל רב למרות שנראה כי מדובר בשורה אחת)
בשלב השני תתבקשו להעלות מסמכים.
מסמכי חובה -

  1. ת"ז של אחד ההורים
  2. 3 תלושי משכורות של שני ההורים או שומה לעצמאיים

בקטגוריות מסמכים נוספים תוכלו לצרף כל אישור המחזק את שרשמתם בנימוקי הבקשה.
באם אין לכם הכנסות נוספות או מסמכים נוספים, סרקו לקטגוריות אלו הצהרה בכתב ידכם כי אין לכם מסמכים רלוונטים לקטגוריה זו.
שימו לב - בכל קטגוריה ניתן להעלות מספר קבצים. אם ברצונכם להעלות יותר מקובץ אחד, עליכם להעלות את הקבצים יחד לאותה קטגוריה מהתקיה בה הם שמורים במחשבכם האישי, או להיערך עם סריקה של כל המסמכים כקובץ אחד.

ניתן יהיה להגיש בקשות עד לתאריך 30/10/2021

החלטות ועדת המלגות תתקבלנה עד תחילת חודש פברואר.

לתשומת לב מבקשי המלגות:

  • יש לבצע הרשמה ע"י הסדרת דמי רישום והסדר תשלומים כנדרש מכל התלמידים, רק אז יפתח עבורכם פורטל לתלמיד אשר דרכו תוכלו להגיש את הבקשה. בהמשך תקוזז המלגה מגובה שכ"ל בהתאם לגובה המלגה אשר תאושר בועדת מלגות.
  • רק פניות בצירוף כל החומר הנדרש תטופלנה.
  • גם מי שקיבל מלגה בעבר חייב להגיש מחדש את הבקשה עם כל החומר הנלווה.
  • המלגות אינן מלאות אלא חלקיות בלבד, גובה המלגה ייקבע בועדת המלגות.

  • לחזרה לעמוד הרישום לחץ כאן