עבריתEnglish

אמצעי תשלום העומדים לרשותכם

מאחר והרישום הינו אינטרנטי, ע"מ לבצע שיבוץ אוןליין, אופן התשלום המועדף הינו באמצעות כרטיס אשראי.

המעוניינים לשלם בצ'קים או במזומן צריכים להסדיר דמי רישום והסדר תשלומים באשראי ולשלוח אלינו בדואר רשום את הצ'קים/מזומן או להגיע למשרדי התוכנית.
כאשר הצ'קים/מזומן יתקבלו במשרדי התוכנית, צוות שכ"ל יבטל את הסדר התשלומים שסודר באשראי.

  • תשלום באמצעות המחאות : יש לרשום לפקודת "המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה" (למוטב בלבד) ולשלוח בדואר רשום בלבד! לכתובת: המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה (עבור שכ"ל), ת.ד. 1570, רמת גן, 5211501.

  • תשלום במזומן : יש להגיע למשרדי התכנית הנמצאים באוניברסיטת בר אילן, בניין אגודת הסטודנטים מבנה 107 קומת קרקע (הכניסה למשרד מימין לאקדמון) בימים א'-ה בין השעות 8:30-14:30. (בתיאום מראש בטלפון 072-2152021 , 072-2223154 ניתן להתקשר רק אחרי פתיחת הרישום) אין אפשרות לכניסה עם הרכב לאוניברסיטה.