sign_up

הסדרת רישום ותשלום למתקבלים תוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה

הסדרת רישום ותשלום למתקבלים לתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה - תש"ף

ברכות למתקבלים בבחינות הקבלה לתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה, והמשך לימודים מהנים לממשיכים.
הולמה שליחת תוצאות בחינות הקבלה לתלמידים שנבחנו עד לסוף מאי.

שנה"ל תש"ף תפתח בשבוע של:
תוכנית העשרה שכבות ו' - ז' 8-12/9/2019
תוכנית האצה שכבות ח' - י' 1-5/9/2019
על פי יום הלימוד אליו תשובצו. פרטי שיבוץ ישלחו למי שיסדיר רישום ותשלום.

לתשומת לבכם - את התשלום ניתן להסדיר רק לאחר קבלת מכתב פרטי רישום בו תקבלו קוד לקוח ייחודי לכניסה לאתר התשלומים, מעבר בין מוקדי לימוד שונים יתאפשר על בסיס מקום פנוי רק לאחר ביצוע התשלום ושליחת בקשת שיבוץ/מעבר.

אופן הרישום לתלמידי שכבות ו'-ח' אופן הרישום לתלמידי שכבות ט'-י'