sign_up

הסדרת רישום ותשלום למתקבלים תוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה

הסדרת רישום ותשלום למתקבלים לתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה - תש"ף

ברכות למתקבלים בבחינות הקבלה לתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה, והמשך לימודים מהנים לממשיכים.
הולמה שליחת תוצאות בחינות הקבלה לתלמידים שנבחנו עד לסוף מאי.

שנה"ל תש"ף תפתח :

בתוכנית העשרה מתמטית שכבות ו'-ז' - בשבוע של 8-14/9/2019
בתוכנית האצה לבגרות שכבה ח' - בשבוע של 1-5/9/2019
בתוכנית האצה לבגרות שכבות ט'-י' - בשבוע של 1-5/9/2019
על פי יום הלימוד אליו תשובצו. פרטי שיבוץ ישלחו למי שיסדיר רישום ותשלום.

לתשומת לבכם - את התשלום ניתן להסדיר רק לאחר קבלת מכתב פרטי רישום בו תקבלו קוד לקוח ייחודי לכניסה לאתר התשלומים, מעבר בין מוקדי לימוד שונים יתאפשר על בסיס מקום פנוי רק לאחר ביצוע התשלום ושליחת בקשת שיבוץ/מעבר.

אופן הרישום לתלמידי שכבות ו'-ח' אופן הרישום לתלמידי שכבות ט'-י'