עבריתEnglish

פירוט שכר לימוד

שכ"ל מורכב משלושה מרכיבים : שכ"ל בסיס + עלות ספרי לימוד + נילווה*

שכבה שכ"ל בסיס ספר לימוד
ו' 2180 ש"ח 85 ש"ח
ז' 2180 ש"ח 85 ש"ח
ח' 3740 ש"ח 150 ש"ח
ט' 3740 ש"ח 150 ש"ח
י' 3740 ש"ח 180 ש"ח

*הנלווה מורכב מעלות שכירות+אבטחה במוקדי לימוד שונים, ומשתנה מאזור לאזור. ניתן לעיין במוקד הלימוד הרצוי עבור הנלווה המתאים.

שימו לב, עלות הנלווים בכל מוקדי הלימוד מתייחסת לשנת תשפ"ב
עלות הנלווים לשנת תשפ"ג תעודכן בהמשך (לא יחול שינוי מהותי בעלות נלווים)

לחזרה לעמוד הסדרת הרישום והתשלום לחץ כאן