עבריתEnglish

ירושלים

מקום הלימוד :תיכון בויאר, רח' תורה ועבודה 1, ירושלים

שכבות הלימוד : תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבה ח'-ט'
מותנה בכמות הנרשמים לתוכנית האצה מידי שנה.

פרטי התקשרות : משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : 250 ₪, הגבייה תתבצע בתשלום אחרון לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
תיכון בויאר, רח' תורה ועבודה 1, ירושלים

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן