עבריתEnglish

הוד השרון

מקום הלימוד : חט"ב השחר, רח' השחר 36, הוד השרון.

שכבות הלימוד : תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות: משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : 250 ₪, הגבייה תתבצע בתשלום אחרון לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן