עבריתEnglish

הכפר הירוק

מקום הלימוד : ביה"ס הכפר הירוק

שכבות הלימוד : בשנה"ל תשפ"א - תכנית העשרה: שנה ב' (שכבה ז'). תוכנית האצה : שכבה ח'.
פתיחת תוכנית האצה מותנית במספר התלמידים שימשיכו משנה לשנה.

פרטי התקשרות : משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : 180 ₪, הגבייה תתבצע בתשלום אחרון לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן