עבריתEnglish

רישום לבחינות הקבלה

עדיין ניתן להירשם לבחינות הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב

בחינות הקבלה מיועדות לתלמידים מצטיינים במתמטיקה מכיתה ה',ו' או ז'.

עקב החזרה לשגרה, בחינת הקבלה תתקיים באופן פרונטלי.
זימון אישי הכולל תאריך ופרטים מדויקים יישלח לנרשמים עד שלושה ימים לאחר הרישום באמצעות הדוא"ל אשר תמלאו בעת הרישום.

בחינות הקבלה האחרונות בחודש ספטמבר יתקיימו באוניברסיטת בר אילן ובבאר שבע בלבד.
המתקבלים בבחינות אלו יוכלו להירשם ללימודים בשנה"ל הבאה על בסיס מקום פנוי

לפני המעבר לטופס הרישום נבקשכם לשים לב לדברים הבאים :

מידע חשוב:

מועדי הבחינותהתאמות בחינהחומר לימודי ודוג' לשאלות
מוקדי לימוד מידע בעניין תשלום הבחינה הצהרת בריאות תקנון

למעבר ל- טופס רישום תשלום עבור הבחינה

בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל yuni@yuni.co.il בטלפון: 03-3027272 בוואטסאפ : 052-3003770
בהצלחה !