עבריתEnglish

רישום לבחינות הקבלה

הרישום לבחינות הקבלה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג - החל!

בחינות הקבלה יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ויתכנו שינויים מעת הרישום ועד לקיום הבחינה בפועל.

לפני המעבר לטופס הרישום נבקשכם לשים לב לדברים הבאים :

מידע חשוב:

מועדי הבחינות התאמות בחינהחומר לימודי ודוג' לשאלות מוקדי לימוד תקנון

.

להלן הקישורים לטפסי הרישום לבחינות הקבלה לפי השכבות השונות :
למעוניינים ב-תוכנית העשרה שנה א' - עולים לשכבה ו' תשפ"ג
למעוניינים ב-תוכנית העשרה שנה ב' - עולים לשכבה ז' תשפ"ג [חשוב - תלמידים הלומדים בתוכנית העשרה שנה א' בשנה"ל התשפ"ב בכיתה ו', אינם צריכים להבחן לקראת תוכנית העשרה שנה ב' תשפ"ג. אנו נשלח מידע לגבי הרישום לתשפ"ג לתלמידינו לקראת סוף חודש מאי.]
למעוניינים ב-תוכנית האצה לבגרות - עולים לשכבה ח' תשפ"ג
.
לתשומת ליבכם - בעת בחירת מיקום ומועד הבחינה, יופיעו רק בחינות שנשאר בהן עוד מקום פנוי לשיבוץ.
.

בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל yuni@yuni.co.il

בטלפון: 03-3027272

בוואטסאפ : 052-3003770
בהצלחה !