עבריתEnglish

רישום לבחינות הקבלה

הרישום לבחינות הקבלה לשנת הלימודים תשפ"א

בנוסף על האמור מטה, יש לקרוא ולמלא אחר הרשום בחוזר המיוחד, לאחר מכן יש לבצע רישום כמפורט מטה.

בחינות הקבלה מיועדות לתלמידים מצטיינים במתמטיקה מכיתה ה',ו' או ז'.

הרישום למתקבלים בבחינות הקבלה הנערכות בתיאום אישי באוניברסיטת בר אילן, הינו על בסיס מקום פנוי

(תלמיד הלומד בתש"ף בתוכנית העשרה שנה א' אינו צריך לבצע בחינה כדי לעבור משנה א' לשנה ב' של העשרה. לעומת זאת תלמיד הלומד בתש"ף בתוכנית העשרה שנה ב' הרוצה להתקבל לתוכנית המואצת התלת שנתית צריך להיבחן אליה. אנו רושמים את תלמידי העשרה שנה ב' לבחינה ונשלחו מכתבים אישיים בנידון)

לפני ביצוע הרישום יש לשים לב היטב לאזורים בהם מתקיימים הלימודים, ולשכבות הלימוד להן מיועדות בחינות הקבלה.

לפני המעבר לטופס הרישום נבקשכם לשים לב לדברים הבאים :

מידע חשוב:

מועדי הבחינותהתאמות בחינהפרטים טכניים ופדגוגיים
מוקדי לימוד מידע בעניין תשלום הבחינה תקנון

למעבר ל- טופס רישום טופס העלאת תעודה

בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל yuni@yuni.co.il או בטלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571

בהצלחה !