sign_up

פירוט תשלומים לפי שכבות

מועד התשלום שכבות ו'-ז' שכבות ח'-ט' שכבה י'
בעת הרישום 250 ש"ח 300 ש"ח 300 ש"ח
20/09/2020 345 ש"ח 530 ש"ח 530 ש"ח
30/10/2020 345 ש"ח 530 ש"ח 530 ש"ח
30/11/2020 345 ש"ח 530 ש"ח 530 ש"ח
30/12/2020 345 ש"ח 530 ש"ח 530 ש"ח
30/01/2021 345 ש"ח 530 ש"ח 530 ש"ח
28/02/2021 350 ש"ח 530 ש"ח 530 ש"ח
30/03/2021 נלווה* 525 ש"ח 555 ש"ח
30/04/2021 אין נלווה* נלווה*

*הנלווה מורכב מעלות שכירות+אבטחה במוקדי לימוד שונים, ומשתנה מאזור לאזור. ניתן לעיין במוקד הלימוד הרצוי עבור הנלווה המתאים.

לחזרה לעמוד הסדרת הרישום והתשלום לחץ כאן