acceptance

מידע פדגוגי וטכני אודות בחינות הקבלה

פרטים טכניים ופדגוגיים הקשורים לבחינות הקבלה לתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה

משך הבחינה : לתוכנית העשרה – שעה ורבע.
לתוכנית התלת שנתית – שעה וחצי.
פרק זמן נוסף יוקדש להסברים.
מה להביא? יש להביא כלי כתיבה, אין אפשרות לשימוש במחשבון.
השאלות בבחינה - בבחינה תופענה שאלות המתבססות על ידע מתמטי הנרכש עד אמצע שנת הלימודים הנוכחית בביה"ס וכן על דרכי חשיבה מתמטיות.
אין צורך להתכונן לבחינה.
לעיון בפרוט נושאי הלימוד לבחינה, מבנה הבחינה, דוגמאות לשאלות ודוגמא לגיליון התשובות לפי שכבה.
לעולים לשכבה ו – לחץ כאן
לעולים לשכבה ז – לחץ כאן
לעולים לשכבה ח – לחץ כאן

לידיעתכם אנו עובדים בשיתוף פעולה עם ביה"ס ורשימות נבחנים/מתקבלים יועברו אליו לפי בקשתו.
לתשומת ליבכם, לא יינתן ציון מספרי על הבחינה וכן שום פרט אחר בנוגע לאופן חישוב הציון אלא רק "התקבל / לא התקבל".
אנו ממליצים לענות על כל השאלות היות ותשובה לא נכונה אינה מורידה ציון.

חשוב לציין: כל גוף שמציע מבחני תרגול או הכנה לקראת מבחן הקבלה שלנו, לא עושה זאת מטעמנו או בהסכמתנו.

לחזרה לדף עם פרטי הרשמה - לחץ כאן