עבריתEnglish

מידע לקראת בגרות קיץ תשפ"ד

מידע ממשרד החינוך - בגרויות 2024

נוהל לרישום תלמידים הלומדים בכיתות י' בתוכנית האצה לבגרות
התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה מוכרת מטעם משרד החינוך כתוכנית האצה, ולפיכך תלמידיה זכאים לגשת לבגרות בהיותם בכיתה י'.

להלן מכתב למנהלי ביה"ס מטעם האגף למחוננים ומצטיינים - משרד החינוך (נשלח באוגוסט 2019, אין שינוי בנוהל השנה):

הנחיות לרישום תלמידים לבחינת בגרות קיץ תשפ"ד בתוכנית האצה

נבחנים צעירים - תלמידים אשר אמורים לגשת בתשפ"ד לבגרות אך לומדים בבית ספרם בשכבה ט' ומטה, יש לפעול לפי ההנחיות

נדגיש כי יש להזמין את שני השאלונים עבור כל תלמיד 35581-35582

כמו כן, בתי ספר אשר טרם שלחו לנו את ההתאמות המאושרות על ידם לתלמידיהם/תלמידינו, מתבקשים לשלוח בהקדם ע"מ שנוכל לתת לתלמידים את המגיע להם בבחינות המתכונת שאנו עורכים להם.