locations
location

ירושלים

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
תיכון בויאר, רח' תורה ועבודה 1, ירושלים

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן