locations
location

קריות

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
אשכול פיס, הגדוד העברי 48, קרית חיים

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' -ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית תלת שנתית : תלוי במס' הנרשמים.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל: yuni@yuni.co.il

הערות:
אזורי, קריות והסביבה