locations
location

עמק חפר-בני דרור/רופין

אחריות שיבוץ:
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
לשיבוץ

רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

תפוח הפיס עמק חפר, קרית החינוך בן גוריון
פרטי תשלום שכבה ו'-ח' תשעט

שימו לב!! הרישום כרוך בשתי פעולות: 1. תשלום לתפוח הפיס 2. בקשת שיבוץ במערכת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.
מועד הרישום ייקבע לפי הפעולה המאוחרת מבין השניים שבצעת,
שיבוץ ייעשה בתיעדוף לפי מועד הרישום לעיל
.

מקום הלימוד:
בקרית החינוך בן גוריון - ביה"ס רופין (שכבות ו'-י') וקריית חינוך בני דרור (שכבות ו'-ז', שכבה ח'- מותנה במספר נרשמים מידי שנה).

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
אפרת ורנה טלפון:09-8986944 פקס: 09-8986754 דוא"ל:p.barilan@gmail.com

הערות:
אזורי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי מועצה אזורית עמק חפר.