עבריתEnglish

מידע למתקבלים לתוכנית האצה לבגרות

כעת משהתקבלתם לתוכנית ההאצה לבגרות לנוער מוכשר במתמטיקה [לתלמידים העולים לשכבה ח' התשפ"ב], תוכלו ללמוד על הצפוי לכם בכמה אופנים:

תוכנית האצה לבגרות לנוער מוכשר במתמטיקה

תלמידים והורים יקרים!

ברכות על הצטרפותכם למשפחת "נוער מוכשר במתמטיקה". מספר המתקבלים לתוכניות עומד על כ-40% מהתלמידים המצטיינים המומלצים ע"י בתי הספר לבחינות הקבלה לתוכנית, כך שזכיתם להימנות על הטובים והמוכשרים ביותר.

יעדים ומטרות:

 • פתיחת צוהר לרבגוניות בעולם המתמטיקה ויצירת חווית למידה חיובית בתחום זה.
 • טיפוח החשיבה העצמאית בקרב התלמידים המוכשרים, באמצעות רכישת מיומנויות של למידה עצמית ומחקר.
 • פיתוח חשיבה מתמטית ורכישת אסטרטגיות בפתרון בעיות שונות.
 • מיצוי הפוטנציאל הגלום בתלמידים המוכשרים ע"י הצבת אתגרים חדשים ומעניינים.
 • מתן כלים לניהול יעיל של זמן, בפרט על רקע העובדה שמרבית התלמידים אינם זקוקים להשקיע זמן בבית הספר על מנת לקצור הישגים.
 • סיום בחינת הבגרות בכיתה י' ברמת 5 יח"ל בהצטיינות (ממוצע רב שנתי עומד על 96-98) במטרה להמשיך ללימודי אקדמיה כבר בתום כתה י'.

מבנה התוכנית:

 • משך הלימודים: מינימום 30 מפגשים חד שבועיים קבועים אחר הצהריים, הכוללים 4 שעות אקדמיות והפסקה, בין השעות 16:00-19:15. (יש שמתחילים קצת מאוחר יותר ומסיימים בהתאמה)
 • תוכנית לימודים מיוחדת המשלבת מפגשים חד שבועיים בני 3 שעות ותרגול עצמאי בבית, כך שתוך שלוש שנים התלמידים מקיפים את כל חומר הלימודים ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • חופשות, חגים ומועדים: שנה"ל מתפרשת על פני החודשים ספטמבר-יוני כולל. מועדי החופשות בהתאם לחגי ומועדי ישראל מפורסמים בלוח זמנים של התוכנית, באתר התוכנית. הודעות על שינויים או ביטולים תימסרנה בצורה מסודרת ותופענה בחדשות האתר. ייתכנו שיעורי השלמה לפני פסח ובחנוכה בהינתן הודעה מראש.
 • אין שביתות (גם אם יש בבי"ס/עירייה/מתנ"סים/אוניברסיטאות וכדו')
 • מעקב אחר מצב התלמידים: במשך כל השנה נערך מעקב רציף אחר התלמידים. במידה ותלמיד נצפה כלא מתאים לגשת לבגרות (עוד בשלבים המוקדמים של התוכנית), אנו מבהירים זאת להוריו כבר בשלבים מוקדמים ככל שניתן על מנת שיהיו מודעים למצבו.
 • נבחנים צעירים: בהתאם להנחיות משרד החינוך, תלמידים המתעתדים לגשת לבחינת הבגרות כאשר הם לומדים בשכבה הנמוכה משכבה י', בית הספר והתלמיד צריכים לעמוד במספר קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. הכרחי ליידע את משרדי התוכנית בעת הרישום אם בזמן התחלת תוכנית ההאצה לבגרות ילדכם צעיר מכיתה ח', כדי להיערך בהתאם.

דרישות ומטלות:

 • בחנים: התלמידים נבחנים ב7-8 בחנים קצרים לאורך כל מחצית, וזאת בכדי לבדוק את רמת הכיתה באופן תדיר.
 • מבחני מחצית וסוף שנה אחידים: המבחנים הינם מבחנים אובייקטיבים. מורה הכיתה לא מחבר, לא בודק, לא משגיח ולא רואה את הבחינה לפני תלמידיו. הבחינות נרשמות ע"י צוות מחברים ונבדקות ע"י בודק אחיד אליו מתנקזות כלל הבחינות בארץ. חשוב לציין כי לאחר הבחינה רכז השכבה משוחח עם המורה וביחד מסיקים מסקנות להמשך תוואי הלמידה.
 • אסיפות הורים: על מנת לשמור על קשר רציף עם ההורים ולשם עדכון מצב הלימודים של התלמיד, מתקיימות אסיפות הורים לאחר מבחני המחצית. האסיפות הן פגישות הורה-מורה-תלמיד ומטרתן שיתוף פעולה, שיקוף הישגי התלמיד ומבט קדימה לעבר המשך הלימודים.
 • הכנה טובה לבגרות: כולל חזרות מאמצע השנה בכיתה י' ושלוש בחינות מתכונת המשקפות את בחינת הבגרות ואף קצת מעבר לה על מנת לתת לתלמידים את ההכנה הטובה ביותר. (אנו נותנים מספר הזדמנויות לתלמידים וכמו כן זה משמש גם כמספר סימולציות לבחינת הבגרות על מנת שיגיעו ללא חשש לבחינה נינוחים ומוכנים בצורה המיטבית)
 • שיעורי בית: כאן אנו פונים אליכם התלמידים, כמה פעמים חזרתם הביתה ואמרתם כי אין היום שיעורים משום שהמורה היתה חולה או שעשיתם בהפסקה או שישנתם אצל חבר... חלק מהתלמידים רגילים לא להתאמץ ולא להשקיע זמן בד"כ בלימודים כי זה קל להם, ולא מקדישים זמן לש"ב במתמטיקה. בתוכנית התלמידים יצטרכו לעבוד קשה, כי כולם בקבוצה חכמים מהממוצע, ולומדים חומר ברמה הגבוהה לבני גילם, בקצב מהיר מאוד ולכן יש צורך להתאמץ. כולם מחויבים להכין את מלוא שיעורי הבית ולהגישם לבדיקת המורה. שום תירוץ כמו: שכחתי או כל דבר אחר לא מתקבל כי אנחנו מכירים את כלל התירוצים . מדיווחי התלמידים עולה כי מספר השעות הממוצע לתלמיד ח'-י' עומד על 7-8 שעות בשבוע.
 • משמעת: הלימודים בתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה, הם לימודי רשות ולא חובה. לפיכך, לא נוכל לשאת הפרות משמעת בקרב תלמידי התוכנית. תלמידים בעלי הפרת משמעת מוזהרים לראשונה ומורחקים מהתוכנית בהישנות ההפרה.
 • היעדרויות ואיחורים: כאמור, הלימודים בתוכנית מאוד אינטנסיביים וברמת לימוד גבוהה. כל היעדרות משיעור שקולה להשלמת לימודי של שלושה שבועות בבית הספר, לפיכך מומלץ מאוד שלא להיעדר במידת האפשר. במקרים בהם ידוע מראש על היעדרות, מומלץ לתאם מראש את החומר להשלמה עם המורה, ולצמצם פערים עד כמה שניתן לקראת השיעור הבא.
 • המשך הלימודים בתוכנית: המשך לימודיו של כל תלמיד תלוי בהישגיו, יכולתו ומידת המוטיבציה שלו. בתום כל שנת לימודים, בוחן הצוות הפדגוגי את נתוני כל תלמיד ומחליט לגבי המשך לימודיו בתוכנית
 • התאמות בבחינות: אם ילדכם עבר אבחון וזכאי להתאמות בבחינות, אנא פקססו את האישורים המתאימים למשרדנו לפקס שמספרו 03-5351571 (עמוד ראשון עם פרטי הילד ועמוד אחרון עם ההתאמות של האבחון).

תיאום עם ביה"ס:

 • תקשורת עם ביה"ס: אנו מדווחים בתחילת כל שנת לימודים לבתי הספר אודות התלמידים הלומדים בתוכניתנו, בצירוף תוכנית הלימודים לפי שכבת הלימוד. כמו כן, בשכבות ט'-י' נשלח דיווח מחצית על כל תלמיד עם הערכה מילולית קצרה אודותיו.
 • פטור משיעורי המתמטיקה בביה"ס: מאחר שבשכבה ח' ישנה פרישה טבעית מהתוכנית, איננו ממליצים על שחרור התלמידים משיעורי המתמטיקה בבית הספר, כדי שבמקרה של פרישה, השתלבות התלמיד בכיתתו תעבור בצורה חלקה. בשכבות הלימוד הגבוהות יותר אנו ממליצים על פטור משיעורי המתמטיקה לתלמידים המצטיינים. ישנם בתי ספר המבקשים כי תלמידינו ייגשו לבחינות במהלך השנה. חשוב להדגיש כי בית הספר הוא הפוסק האחרון בעניינים אלו.

צוות התוכנית:

 • צוות מנהלי: כולל את מזכירות התוכנית וצוות ההנהלה העומד לרשותכם בטלפון ובדוא"ל בכל עניין טכני. פניות בדוא"ל הינן ערוץ תקשורת מועדף על פני פניות טלפוניות, מסיבות של יעילות המענה. דוא"ל:yuni@yuni.co.il טלפון: 03-3027272
 • צוות פדגוגי: מורי התוכנית נבחרים בקפידה ומהווים במצוינותם האישית דוגמה לתלמידי התוכנית. על הצוות הפדגוגי אמונים הרכזים הפדגוגיים של התוכנית לפי שכבות לימוד. מורי התוכנית עומדים לרשות התלמידים והוריהם במתן ייעוץ ועזרה בשעות קבועות שימסרו על ידם לתלמידים בשיעורים הראשונים. ניתן גם לפנות לרכזים הפדגוגים דרך המוקד: דוא"ל:yuni@yuni.co.il טלפון: 03-3027272
 • יצירת קשר ותכתובת שוטפת: אנו שולחים עדכונים באמצעות הדוא"ל באופן שוטף. אנא הקפידו לעדכן במערכת כתובת דוא"ל אשר נבדקת באופן תדיר, על מנת להישאר מעודכנים באופן קבוע .

סוד ההצלחה: אתם בטח רוצים לדעת למה אנחנו מצליחים יותר במקומות שאחרים מצליחים פחות. אתם בטח רוצים להבין איך אנחנו מגיעים לממוצעים הגבוהים בעשרות נק' מהממוצע הארצי. ראשית אנחנו בוחרים את התלמידים המוכשרים ביותר במתמטיקה, על סמך הישגיהם הגבוהים והמלצות המורים שלהם. שנית, בשיעורים בתוכנית אין הפרעות וזמן השיעור כולו מוקדש ללמידה והתקדמות בחומר. שלישית צוות המורים שלנו - חלק מהמורים שלנו הם מורים מנוסים שמחפשים אתגרים נוספים, חלקם סטודנטים לתארים מתקדמים וחלקם מורים מלאי התלהבות בתחילת דרכם, הצוות משובח ומגוון. כלל המורים עוברים הכשרה במהלך הקיץ ע"י מנחים מטעם התוכנית ובהמשך גם ליווי שוטף לאורך השנה. בבחירת המורים לתוכנית מושם דגש מיוחד על אופיים הסוחף של המורים וכישורי ההוראה שלהם שנדרשים להיות ברמה הגבוהה ביותר, זאת לצד יכולותיהם גבוהות והתמצאותם בתחומי המתמטיקה. אופי הלימודים המיוחד יוצר קשר לימודי ואישי פורה בין המורים והתלמידים , מגרה את חשיבתם של התלמידים ומעודד אותם לחשיבה מתמטית יצירתית.

 • מיהם המורים? חלקם מורים מנוסים שמחפשים אתגרים נוספים, חלקם סטודנטים לתארים מתקדמים וחלקם מורים מלאי התלהבות בתחילת דרכם. כל המורים עוברים הכשרה במשך הקיץ ע"י מנחים מטעם התוכנית ובהמשך הם מקבלים מהמנחים ליווי שוטף לאורך השנה כולה. בבחירת המורים לתוכנית מושם דגש מיוחד על אופיים הסוחף של המורים וכישורי ההוראה שלהם שנדרשים להיות ברמה מיטבית, לצד יכולותיהם גבוהות והתמצאותם בתחומי המתמטיקה. השיעורים, שאינם נושאים אופי של הוראה פרונטלית בלבד אלא מועברים בסגנון של שאלות ותשובות, יוצרים קשר לימודי פורה בין המורים לתלמידים , מגרים את חשיבתם של התלמידים ומעודדים אותם לחשיבה מתמטית יצירתית
 • מורים אכפתיים- נהוג אצלינו שתלמיד שנעדר משיעור או שניים מקבל טל' מהמורה ששואל בשלומו ומברר את מצבו, כמו"כ, המורה מקצה זמן בשבוע בו ניתן להתקשר אליו בנוגע לבעיות בשיעורי הבית, ובמידת הצורך (תלוי בקושי ובמספר הפניות) ייתן דגש נוסף ויציג את הפתרונות בכיתה.
 • ליווי תמיכה והדרכה: התלמידים יחוו במהלך השנה הראשונה אתגרים שונים. על מנת להתמודד עם אלה, נחוצה לתלמידים עזרת ההורים ותמיכתם. צוות התוכנית מציע תמיד אוזן קשבת, סיוע בכל מה שנדרש.
 • פורום התוכנית: התוכנית מפעילה פורום שנוע לסייע לתלמידי התוכנית. בתחילת כל שנה יקבלו התלמידים שם משתמש וסיסמה ויוכלו להיות פעילים בפורום.

רישום:

 • מדיניות רישום ותשלום: מפורטים באתר התוכנית, תחת "הרשמה".
 • פרישה: במקרה של פרישה יש להודיע למזכירות התוכנית , על מנת למנוע אי נעימות אנא הקפידו שלא להסתפק בהודעה למורה על פרישתכם.
  נציין שגם תלמידים שפורשים מרוויחים מהתוכנית עומק מתמטי, חווית למידה ברמה גבוהה, ניצול יעיל של הזמן, הרגלי למידה מתקדמים והעשרה.

לימודי המשך אקדמיים:
עם סיום התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה בהצלחה, מוצעים לבוגרי התוכנית לימודי המשך אקדמיים בשני מסלולים: מסלול לתואר ראשון ומסלול קורסי צבירה.

ככלל, בוגרי התוכנית מבוקשים באוניברסיטאות ויכולים ללמוד היכן שליבם חפץ.

 • מסלול לתואר ראשון: מתקיים באופן מובנה לתלמידי תיכון באוניברסיטת בר-אילן בלבד במקצועות מתמטיקה עיונית, מתמטיקה לטכנולוגיות עיליות , מתמטיקה-פיסיקה דו ראשי (מותנה בלפחות חלק ראשון מהבגרות בפיסיקה) , מחשבים והנדסה. במסלול זה התלמידים לומדים בשכבות י"א-י"ב (ובחופשות הקיץ) במקביל ללימודיהם בתיכון, כך שהם מקיפים 50% מהדרישות לתואר ראשון, ומקבלים דחייה של שנה מהשירות הצבאי להשלמת התואר בשנה שלאחר סיום חוק לימודיהם בתיכון (תוכנית "אקדמיזציה" של הצבא).
 • מסלול לצבירת קורסים: ניתן ללמוד באוניברסיטאות שונות, כל תלמיד עפ"י זמנו הפנוי ורצונו. באוניברסיטת בר-אילן ניתנת הנחה של 50% משכ"ל על 6 השעות השנתיות הראשונות. באוניברסיטת חיפה יוכלו ללמוד בוגרי התוכנית 2 קורסים ללא עלות שכ"ל (ישלמו רק תשלומים נלווים) בכל שנה. ניתן ללמוד מעבר לשני קורסים באישור יועץ הלימודים בלבד ובתשלום שכר לימוד (בגובה יחסי של 1/40 משכר לימוד שנתי על כל נקודת זכות של הקורס).
 • לימודים בתוכנית "אתגר" באוניברסיטת חיפה: תוכנית לתואר ראשון במחשבים המעניקה לבוגריה תואר ראשון עוד בטרם הגיוס לצה"ל (בדחיית שירות של שנה)


עם סיום התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה יוזמנו הבוגרים והוריהם לכנס מיוחד בנוגע לאפשרויות העומדות בפניהם מבחינת לימודי ההמשך האקדמיים.

אנו מצפים לראותכם מצטרפים למשפחתנו ומאחלים לכם הנאה והצלחה בתוכנית