עבריתEnglish
sign_up

הבהרות בנוגע לאופן הלימוד בשנה"ל תשפ"א - בצל מגפת הקורונה

לקריאת ההבהרות בפורמט pdf
מטרת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה, מבית היוצר של המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה, הינה לקדם, לפתח ולהוביל נוער מוכשר במתמטיקה, למיצוי יכולותיו המתמטיות ולהצעידו לפסגות.
אשר על כן, כמו המסלולים האקדמיים, לימודי התוכנית לא הופסקו בשנה"ל תש"ף בתקופת סגר הקורונה (למעט שבוע אחד לשם היערכות מיטבית) והמשכנו בקידום הנוער המצטיין כדי לשמור על רצף לימודי ופיתוח החשיבה המתמטית ולהכשירו למעבר לשנה הבאה.
הצוות הפדגוגי של התוכנית עמל ימים ולילות בכדי להתאים את התכנים המתמטיים למצב.
בתוכנית העשרה (שכבות ו'-ז') הלמידה המקוונת היתה משולבת בכלים אינטראקטיביים וייחודיים לצד מפגש מקוון וקשר שבועי עם התלמידים, כמו כן התלמידים נהנו מתחרות חידות יומית, תחרות יצירת תוכן מתמטי וסרטוני העשרה שהכינו מורי התוכנית.
בתוכנית ההאצה (שכבות ח'-י') לא נחנו מעמלנו הלימודי, ושילבנו שיעורים מקוונים עם מורי הקבוצות יחד עם צפיה מונחית בסרטוני הקניה ותרגולים נוספים שניתנו לכל הקבוצות ע"י מתרגלים ייעודיים. מורי הקבוצה נתנו הערכה/משוב רציף לתלמידים בשיעורי הבית ובבחנים שנערכו.
אנו רואים חשיבות רבה לרציפות בלמידה המהווה תהליך התפתחותי חשוב שהתלמידים עוברים בתוכניתנו.
תלמידינו מעידים כי המשכיות הלימודים איפשרה עוגן של יציבות בתקופה של אי וודאות.

לאור כל האמור לעיל, בתקופה זו חשוב לנו להבהיר כי במידה והנחיות משרד הבריאות בכל שלב של שנה"ל תשפ"א לא תאפשרנה לקיים למידה פרונטלית במוקד הלימוד שאליו נרשמתם, אנו נעביר את הלמידה למקוונת עד להסרת ההגבלות.
ואנו נמשיך את הלימוד בתקופת ההנחיות המיוחדות בימי הלימוד והשעות הרגילים של הקבוצה, עם בדיקת נוכחות של המשתתפים.

מענה למקרים מיוחדים :

  • תלמיד אשר ייכנס לבידוד יקבל ליווי והנחיה לאורך תקופת הבידוד, על מנת שיוכל להמשיך וללמוד גם בזמן היעדרו.
  • מוקד אשר ייסגר זמנית בעקבות הנחיות משרד הבריאות או העירייה – השיעורים יעברו ללמידה מקוונת ללא קשר להנחיות הארציות.
  • במידה ומורה הקבוצה ייכנס לבידוד, התוכנית תעמיד לטובת הקבוצה מורה אחר מסגל מורי התוכנית. באם הדבר לא יתאפשר, השיעור יבוטל ולא יימנה במניין השיעורים המובטחים לכל קבוצה.
  • הורים החוששים לרשום את ילדיהם בשל הימצאותם של הילדים בקבוצת סיכון, אנא פנו אלינו במייל להתאמת פתרון מיטבי – yuni@yuni.co.il

לגבי מדיניות התשלומים - נוהל התשלום ומדיניות ביטול התשלומים נשאר בעינו כמפורט במכתב פירוט התשלומים אותו קיבלתם בדוא"ל טרם רישומכם לתוכנית. לקריאה

במידה והלמידה תעבור להיות מקוונת:

  • הורים אשר יתקשו לעמוד בתשלומים בשל מצב כלכלי שנפגע עקב תקופת הקורונה, יוכלו לפנות לוועדת מלגות של התוכנית, אשר מעמידה קרן תמיכה למצבים דומים לאלו.
  • תלמיד אשר יבקש לפרוש, מאחר ואופן הלימוד המקוון לא מתאים לו, חישוב ההחזר יהיה בקיזוז מספר השיעורים שהתקיימו בפועל לקבוצתו ובקיזוז דמי הרישום, ולא לפי מדיניות התשלומים.
  • תלמיד אשר יפרוש לא יוכל לחזור ללמוד בקבוצתו לאחר הסרת ההגבלות וחזרה ללמידה פרונטלית, זאת בשל התקדמות והפער הלימודי והחברתי שיווצר.
  • במידה ושנה"ל לא תפתח באופן פרונטלי ותפתח בלמידה מקוונת, דמי רישום לא יוחזרו למבקשים לא ללמוד.
  • הורים המבקשים לבטל את הרשמת ילדיהם בעקבות מידע זה, וברצונם לקבל את דמי הרישום ששולמו (בניכוי 5%), רשאים לעשות זאת עד ליום שלישי 21.7.2020 ולא מאוחר מכך. החל מתאריך 22.7.2020 לא יהיה ניתן לבקש את דמי הרישום חזרה שכן התוכנית שומרת לתלמיד מקום בקבוצת הלימוד.

התפשטות הקורונה הביאה עמה אתגרים לא פשוטים לאנושות כולה.
אנו, צוות התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה לא הרמנו ידיים ויישמנו את עקרונות העבודה הקשה והחשיבה מחוץ לקופסה שאותם אנו דואגים להנחיל לתלמידינו כל השנים, על מנת להעמיד פתרון מיטבי להמשכיות החשובה ללימודים בתוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.
האתגר עוד בעיצומו, אבל אנו מאמינים כי חייבים להמשיך וללמוד לחיות לצידו ולא לעצור.

אנו מאחלים שנת לימודים פוריה ובריאות איתנה.
ומזמינים אתכם להצטרף למשפחת נוער מוכשר במתמטיקה.