עבריתEnglish
acceptance

נבחנים חיצונים- מצטרפים חדשים לאחר תחילת שנה"ל

שנת הלימודים תשפ"א החלה בתחילת ספטמבר.
הצטרפות מאוחרת "לתוכנית האצה התלת שנתית" בשלב זה הינה על בסיס מקום פנוי ומותנית בהצלחה בבחינות
מאחר ומדובר בהשלמה של חומר לימודי לא מועט, נבקש לציין כי אנו בהחלט מצפים כי תלמיד המעוניין להצטרף לתוכנית בשלב זה יקבל הכנה מתאימה ע"י גורם מקצועי.
לצערנו, אין באפשרותינו לשלב בתוכנית (גם באופן זמני) תלמיד שלא עבר את בחינות הכניסה בהצלחה, לכן לא תותר כניסת תלמידים לכיתות עד לאחר מעבר הבחינה.
הבחינות מתקיימות באוניברסיטת בר אילן בלבד או מרחוק ובכל בהתאם לשיקולי המערכת ולפי נהלי שגרת קורונה.

מבקשים להצטרף בתשפ"א