עבריתEnglish

מידע אודות התאמות בבחינות

תלמידים הזכאים להתאמות בבחינה מחויבים במילוי טופס התאמות ייעודי חתום על ידי יועצ/ת בי"ס.
להורדת הטופס לחץ כאן
יש לשלוח את טופס ההתאמות החתום לקרן keren@yuni.co.il עד שלושה שבועות לפני הבחינה בכדי לקבל התאמות בבחינות של התוכנית. במידה והטופס יוחזר בתוך שלושת השבועות הקודמים לבחינה, לא נוכל להבטיח קבלת ההתאמות בבחינה הקרובה אלא רק בבחינות הבאות.
ביה"ס אחראי לעדכן את משרד החינוך בדבר ההתאמות המגיעות לתלמידים בכדי שיוכלו לקבלן בבחינות הבגרות.

שימו לב - ישנן התאמות אשר תתקיימנה במוקד הלימוד בר אילן בלבד וכרוכות בתשלום :

שכבות ח'-ט'
חדר נפרד – 170 ₪
שעתוק – 90 ₪
הארכת זמן 50% - ללא תשלום נוסף

שכבה י' (כרוך בחתימת יועצ/ת כי החל תהליך ועדת חריגים)
חדר נפרד – 297 ₪
שעתוק – 90 ₪ לשאלון (180 ₪ ל 2 השאלונים)
הארכת זמן 50% - ללא תשלום נוסף

  • על מנת לקבל התאמות חריגות אלה בבגרות, יש להתחיל תהליך ועדת חריגים של משרד החינוך (מול יועצ/ת ביה"ס) החל מכיתה ט'.