עבריתEnglish
math-enrichment

אופן הלמידה בתוכנית העשרה (שכבות ו'-ז') בשנה"ל תשפ"א

לאור אי הוודאות בנוגע להנחיות משרד הבריאות והחינוך באשר ללמידה במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי בשנה"ל תשפ"א, אנו נערכים ללמידה בכל אפשרות שתאושר.
במסמך זה אנו מעוניינים להציג את האפשרויות אליהן אנו נערכים כדי להכין גם אתכם התלמידים וההורים לאפשרויות השונות, ולהבנה כי נצטרך לגלות גמישות ואורך רוח בהסתגלות שלנו ללימודים במציאות החדשה

שאיפת התוכנית היא ללמד ככל הניתן באופן פרונטאלי.
יש לציין כי אנו כפופים להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות בכל מה שנוגע לחינוך הבלתי פורמאלי, לכן יתכנו מקרים בהם הלימודים בבתי הספר יתקיימו כסדרם, אך על הלימודים בתוכנית יחולו מגבלות.

איסור כינוס לימודי בכלל:
במידה ומשרד הבריאות/החינוך לא יאפשר למידה פרונטלית כלל, הלימודים יתקיימו במתכונת מקוונת, ביום הלימוד ובשעות הלימוד הרגילות.
על מנת להפיק את המירב מהשיעורים המקוונים, על התלמידים להיערך בסביבה שקטה עם הציוד המתאים (יש להימנע מהתחברות לשיעור באמצעות טלפון נייד).

מגבלה על כמות התלמידים:
במידה ותהיה מגבלה על כמות התלמידים בכיתה ובקבוצה יהיו יותר מהמספר המקסימלי המותר, הלימודים יתקיימו במתכונת מקוונת.

אזור/מקום לימוד אדום:
יתכן ומשרד הבריאות/חינוך יאפשרו למידה פרונטלית אך במוקד הלימוד הספציפי בו אתם משובצים לא תתאפשר למידה פרונטלית, אזי הלמידה תתקיים במתכונת מקוונת.

כידוע לכם, תקופה זו מאופיינת באי ודאות רבה, אנחנו נמשיך לעדכן באתר התוכנית ודרך מורי הקבוצות על כל שינוי שיחול.