עבריתEnglish
math-enrichment

שכבה ט'

חומרי עזר לימודיים לתלמידי ט' תשפ"א
בהצלחה

עמודים מהספר - מותאם לשיעורים 1+2

עמודים מהספר - השלמה לשיעור 2

עמודים מהספר - מותאם לשיעור 3

עמודים מהספר - מותאם לשיעורים 4+5

עמודים מהספר - מותאם לשיעורים 6+7

עבודת קיץ למסיימי שכבה ח' תש"ף

דף עזר לעבודת קיץ למסיימי ח' תש"ף