עבריתEnglish

התאמות בבחינות קבלה

התאמות בבחינות קבלה

במידה והנכם זכאים להתאמות בבחינה, עליכם לצרף לטופס הרישום, בעת הרישום לבחינה, את האבחון (העמוד הראשון והעמוד בו רשומות ההמלצות להתאמות).
אנא סרקו את דפי האבחון והכינו אותם כקובץ טרם ביצוע הרישום לבחינה בפועל.

תלמידים הזכאים להארכת זמן - י

לתלמידים בעלי ההתאמה "חדר נפרד" - תתואם בחינה ויצטרכו ולשלם עליה 170 ש"ח.
לתלמידים בעלי ההתאמה "הקראת שאלון" - תתאום כיתה אליה ישובצו מספר תלמידים מועט בעלי ההתאמה עם 2 בוחנים אשר יעברו בין הנבחנים ויקריאו לפי הצורך (השאלות אינם עם מלל רב)
בשני המקרים הבחינות יתקיימו באוניברסטית בר אילן בלבד

לחזרה לדף עם פרטי הרשמה - לחץ כאן