עבריתEnglish

הצטרפות מאוחרת לשכבה ט' תשפ"ב

הצטרפות מאוחרת לשכבה ט' לשנת תשפ"ב אפשרית באמצעות מעבר בהצלחה של שתי בחינות מחצית

כל המידע אודות בחינות אלה- מכתב מידע
הרשמה לבחינות המחצית- טופס הרשמה