עבריתEnglish

הצטרפות מאוחרת לשכבה ח' תשפ"ב

הצטרפות מאוחרת לשכבה ח' לשנת תשפ"ב אפשרית באמצעות מעבר בהצלחה של בחינות סוף שנה

כל המידע אודות בחינות אלה - מכתב מידע
הרשמה לבחינות המחצית- טופס הרשמה