עבריתEnglish

מדדים

השוואות וגרפים

בשנים האחרונות, קמו מספר תוכניות המתיימרות לספק שירות זהה חלקית עד זהה לשירות אותו מספקת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.
ברצוננו להדגיש כי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה הינה מסגרת לימודים - חוץ בית ספרית, ייחודית ולהלן נמנה מספר יתרונות בולטים של התוכנית:

מדדים והערכה

גרפים עם נתונים עדכניים לשנה"ל התשפ"א: