locations
location

מודיעין-רעות

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים החל משנה"ל התשע"ט
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.

מקום הלימוד:
לשנה"ל התשע"ט טרם נקבע סופית. [במודיעין או סביבתה]

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית תלת שנתית: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל: yuni@yuni.co.il

הערות:
החל משנה"ל התשע"ט פתוח לתושבי מודיעין והסביבה.