locations
location

גדרה

מקום הלימוד :תיכון בגין, רח' רמז 18 גדרה

שכבות הלימוד : תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'). פתיחת תוכנית האצה מותנית במספר התלמידים שימשיכו משנה לשנה.

פרטי התקשרות : משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : 180 ₪, נגבה כתשלום אחרון בתאריך 10/4/2020 לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן