locations
location

גדרה

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
תיכון בגין, רח' רמז 18 גדרה

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז')
תכנית האצה לבגרות: שכבה ח' בלבד

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות:
אזורי
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן