locations
location

אשקלון

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

מכללה אקדמית אשקלון.
קישור להנחיות רישום ותשלום למתקבלים

מקום הלימוד:
מכללת אשקלון, רחוב יצחק בן צבי 12, אשקלון

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
מרכז הכנסים טלפון:08-6789243 פקס: 08-6789247 דוא"ל:knasim@ash-college.ac.il
הערות:
מקומי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי אשקלון ותלמידי מערכת החינוך באשקלון.