locations
location

גבעתיים

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
תפוח הפיס גבעתיים, דרך רבין 88 גבעתיים (סמוך לתיכון שב"ץ).

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית תלת שנתית: שכבה ח' בלבד, תלמידי ט'-י' ממשיכים ללמוד באוניברסיטת בר-אילן.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל: yuni@yuni.co.il

הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.
גבעתיים

גבעתיים