locations
location

גבעתיים

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
תפוח הפיס גבעתיים, דרך רבין 88 גבעתיים (סמוך לתיכון שב"ץ).

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבה ח'-י'

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן