locations
location

גבעתיים

מקום הלימוד : תפוח הפיס גבעתיים, דרך רבין 88 גבעתיים (סמוך לתיכון שב"ץ).

שכבות הלימוד : תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבה ח'-י'

פרטי התקשרות : משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : 180 ₪, נגבה כתשלום אחרון בתאריך 10/4/2020 לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן