locations
location

תל אביב

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
מקום הלימוד:
תיכון חדש ע"ש יצחק רבין, דרך נמיר 81, תל אביב

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.
פתיחת כיתות מותנית במספר נרשמים מידי שנה.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות:
אזורי, מיועד לתושבי תל אביב והסביבה
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן