locations
location

שוהם

אחריות שיבוץ:
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
לשיבוץ

רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

מכתב התשלומים לעולים לכיתה ח שוהם.
מכתב התשלומים לעולים לכיתה ו-ז שוהם
מ.מקומית שוהם

שימו לב!! הרישום כרוך בשתי פעולות: 1. תשלום למ. מקומית 2. בקשת שיבוץ במערכת התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה.
מועד הרישום ייקבע לפי הפעולה המאוחרת מבין השניים שבצעת,
שיבוץ ייעשה בתיעדוף לפי מועד הרישום לעיל
.

מקום הלימוד:
תיכון שוהם, רח' החושן 2א שוהם.

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית תלת שנתית: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
גב′ חניתה שעיו, דואר אלקטרוני: hanita@shoham.muni.il טלפון מוקד שוהם 03-9723090 פקס: 03-9731881.
לרישום לתכנית דרך אתר מועצה מקומית שוהם, למתקבלים לתכנית בבחינות הקבלה - לחץ כאן

הערות:
מקומי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי העיר.