locations
location

רחובות

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
תיכון דה-שליט, רח′ מנוחה ונחלה 58 רחובות.

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון: 1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל: yuni@yuni.co.il

הערות:
אזורי, מיועד לתושבי רחובות והסביבה. כאמור לעיל יגבה תשלום סמלי נוסף ע"י עיריית רחובות מתלמידים שאינם תושבי העיר.
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן