locations
location

נס ציונה

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
אשכול הפיס, רח' אוסקר שינדלר נס ציונה

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבה ח' - בשנה"ל תשע"ט

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות:
אזורי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי נס ציונה.
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן