locations
location

יבנה

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
אשכול הפיס, רח' האלון 39 יבנה.

שכבות לימוד:
תןכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-ט'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.
לפרטי הרישום והתשלום מפורטים לחץ כאן