locations
location

למידה מרחוק

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.

מקום הלימוד:
מקוון

שכבות לימוד:
תכנית האצה לבגרות: שכבה ח

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

הערות
לקריאה בהרחבה על למידה מרחוק לחצו כאן