acceptance

תאריכי בחינות הקבלה לקראת תשפ"א במוקדי הלימוד

עקב המצב שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, בחינת הקבלה תהיה מקוונת ותתקיים בסוף חודש אפריל. מידע מדוייק יישלח לנרשמים. אנא קראו בדף הרישום את החוזר המיוחד בנידון.

לחזרה לדף עם פרטי הרשמה - לחץ כאן