acceptance

תאריכי בחינות הקבלה לקראת תשע"ט במוקדי הלימוד

הערה חשובה - פתיחת קבוצות לימוד באזור מסוים, מותנית במספר התלמידים אשר יתקבלו וירשמו לתוכנית.

בחינות הקבלה במוקדי הלימוד השונים בארץ - הסתיימו.
מעתה יתקיימו בחינות רק באוניברסיטת בר אילן. (גם לתלמידים המעוניינים ללמוד במוקדים שונים ברחבי הארץ)
המתקבלים בבחינות שיתקיימו החל מחודש יוני ישובצו על בסיס מקום פנוי, לכן הקדימו להיבחן עוד בימים האחרונים של מאי.

בחינות קבלה למעוניינים ב"למידה מרחוק" - בסוף יוני ייקבע מקום בחינה שיהיה הכי קרוב למרבית הנבחנים לתוכנית זו. ניתן כמובן גם להיבחן באוניברסיטת בר אילן.

זימון לבחינות הקבלה לנרשמים לבחינה יישלח כשבוע לפני מועד הבחינה באזור הבחינה אליו נרשם.

לחזרה לדף המידע אודות בחינות הקבלה לחץ כאן