locations
location

גזר

מקום הלימוד :אשכול הפיס בית חשמונאי

שכבות הלימוד : תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'). פתיחת תוכנית האצה מותנית במספר התלמידים שימשיכו משנה לשנה.

פרטי התקשרות : משרדי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה טלפון:1700-72-72-73 פקס: 03-5351571 דוא"ל:yuni@yuni.co.il

אחריות שיבוץ, רישום וגביה : המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

עלות נלווים : טרם נקבע ₪, נגבה כתשלום אחרון בתאריך 10/4/2020 לפרטי הרישום והתשלום לחץ כאן