math-enrichment

תחרות החידות

תחרות החידות של תוכנית ההעשרה

ברוכות הבאות וברוכים הבאים לתחרות החידות של תלמידי תוכנית ההעשרה!
בכל יום שלישי בשעה 20:00 יתפרסם קישור לחידה השבועית בעמוד זה! לא רואים את החידה? לחצו על "רענן".
ניתן לענות על החידה עד יום שני בשעה 20:00, שעת פרסום הפתרון.
כל תלמיד ותלמידה שישלחו תשובה נכונה (לפני יום שני בשעה 20:00) יזכו בנקודה. בנוסף, יחולקו נקודות בונוס ל-10 הפותרים הראשונים - התשובה הנכונה הראשונה תזכה את הפותר/ת ב- 10 נק' נקודות נוספות, השנייה תזכה ב-9 נקודות, השלישית ב-8 נקודות וכן הלאה - עד לתשובה הנכונה העשירית שתזכה בנקודת בונוס אחת.

שימו לב- ניתן לענות על כל שאלה רק פעם אחת ואי אפשר לתקן את התשובה אז כדאי לחשוב טוב לפני שעונים...
התלמידים שישתתפו יוכלו לזכות בפרסים שווים- אישיים ולכל הקבוצה!
בהצלחה לכולם!

החידה השבועית:

חידה מספר 1 - לתאריכים 5/11/19 - 11/11/19

חידות קודמות:

חידת החימום ופתרונה