math-enrichment

תחרות החידות

19/5 תחרות החידות השנתית חוזרת, ארבע חידות אחרונות ומכריעות - מי הקבוצה שתנצח? ומי יהיו שלושת הזוכים??

בסוף ארבעת שבועות אלו, אחרי 24 חידות, נפרסם את שמות התלמידים שזכו במספר הגבוה ביותר של נקודות וכמובן גם את הקבוצה הזוכה!

בכל יום שלישי בשעה 20:00 יתפרסם קישור לחידה השבועית בעמוד זה! לא רואים את החידה? לחצו על "רענן".
ניתן לענות על החידה עד יום שני בשעה 20:00, ובהמשך יתפרסם הפתרון.

שימו לב- כל תלמיד ותלמידה רשאים לענות על כל שאלה רק פעם אחת ואי אפשר לתקן את התשובה אז כדאי לחשוב טוב לפני...

לא ממש השתתפתם בתחרות? גם לכם יש סיכוי לזכות בפרס!!

בתום התחרות נערוך הגרלה של פרס נוסף! הפרס יוגרל בין פותרי חידות 21 עד 24. כל מי שיפתור נכונה את החידה השבועית, יכנס להגרלה!
פתרתם שתי חידות? תכנסו להגרלה פעמיים! פתרתם את כל ארבע החידות, השם שלכם יכנס ארבע פעמים!! כל חידה שתפתרו נכון מגבירה את הסיכויים לזכות, וגם עושה כיף על הדרך

שיטת הניקוד:

כל המשתתפות והמשתתפים שישלחו תשובה נכונה בהתאם לכללים, יקבלו נקודות בהתאם למועד המענה (ללא כפל נקודות ומבצעים):
6 נק' - למי שישלחו פתרון בחצי השעה הראשונה שלאחר הפרסום (עד 20:30)
4 נק' - למי שישלחו פתרון בשעה הראשונה שלאחר הפרסום (בין 20:30 ל-21:00)
2 נק' - למי שישלחו פתרון ביום פרסום החידה (בין 21:00 ל-23:59)
1 נק' - לכל מי שישלחו תשובה נכונה (עד יום שני בשעה 20:00)

החידה השבועית:

חידה מספר 22 יום ג' 26/5 בשעה 20:00 עד יום ב' 1/6 בשעה 20:00

חידות קודמות ופתרונן:

חידה מספר 21
חידה מספר 20
חידה מספר 19
חידה מספר 18
חידה מספר 17
חידה מספר 16
חידה מספר 15
חידה מספר 14
חידה מספר 13
חידה מספר 12
חידה מספר 11
חידה מספר 10
חידה מספר 9
חידה מספר 8
חידה מספר 7
חידה מספר 6
חידה מספר 5
חידה מספר 4
חידה מספר 3
חידה מספר 2
חידה מספר 1
חידת החימום